fbLãi suất năm cho số tiền tự do | IFCM Việt Nam

Lãi suất năm cho số tiền tự do

Trader thân mến!

Nếu bạn chỉ sử dụng một phần tiền trong tài khoản cho việc giao dịch hoặc muốn nghỉ một thời gian thì số tiền của bạn sẽ vẫn làm việc cho bạn, mang lại thêm lợi nhuận!

 • Thêm lãi suất hàng tháng
 • Bạn có thể dùng số tiền lãi của mình không hạn chế
 • Không có hạn chế tối thiểu và tối đa để có thể hưởng lãi suất

Điều kiện khuyến mại

 • Lãi suất được tính cho số tiền mà không tham gia vào giao dịch, có nghĩa là với số tiền tự do, đối với Equity (số tiền tính với lãi/lỗ của vị trí) trừ số tiền đảm bảo (margin)
 • Lãi suất áp dụng riêng cho từng tài khoản theo quy định trên trang web về khối lượng giao dịch trong tháng
 • Lãi suất được tính hàng ngày: theo tình trạng của tài khoản vào lúc 00:00 CET sẽ tính số tiền trong tài khoản cho lãi suất
 • Mỗi tháng sẽ cộng tiền lãi suất vào trong tài khoản
 • Lãi suất không áp dụng cho tài khoản Islam (SWAP-free)

Phầm trăm lãi suất

Khối lượng giao dịch (số lot)Lãi suất (hàng năm)
dưới 100%
từ 10 – đến 301%
từ 30 – đến 502%
từ 50 – đến 704%
Trên 707%
 1. Trong bảng ghi là giao dịch ròng, tính cả vị trí đóng
 2. Khi tính số lượng giao dịch thì không tính giao dịch đóng với lãi/lỗ bằng 0 và vị trí "Unlocked Position" và "Reopen position" (chỉ đối với tài khoản sàn NetTradeX)
 3. Cách tính số lot
Bảng số lot ×
Dụng cụ giao dịch
Cặp tiền tệ
Tất cả các cặp tiền1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị tiền cơ bản1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn
Kim loại quý
Tất cả kim loại quý1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá 1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn
CFD không kỳ hạn với index
NIKKEI1 lot quy ước bằng 100 000 USD1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn
AU2001 lot quy ước bằng 100 000 USD1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn
HK501 lot quy ước bằng 100 000 USD1 lot quy ước bằng 800 000 HKD
FR40, EU50, RUT2000 and USVIX1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị tính ngoại tệ giá1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị tính ngoại tệ giá
FR 401 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá 1 lot quy ước bằng 100 000 EUR
CFD index DJI, ND100, SP500, GB 100, DE 30 và USDIDX1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá 1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn
CFD cổ phiếu
CFD cổ phiếu của sàn chứng khoán HKEx1 lot quy ước bằng 100 000 USD1 lot quy ước bằng 800 000 HKD
CFD cổ phiếu của sàn chứng khoán TSE1 lot quy ước bằng 100 000 USD1 lot quy ước bằng 12 500 000 JPY
CFD cổ phiếu của sàn chứng khoán ASX1 lot quy ước bằng 100 000 USD1 lot quy ước bằng 150 000 AUD
CFD cổ phiếu của sàn chứng khoán NYSE, NASDAQ, LSE, LSE (IOB) и XETRA1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá
CFD cổ phiếu TSX stock exchange 1 lot quy ước bằng 100,000 USD 1 lot quy ước bằng 150,000 CAD
CFD không kỳ hạn với hàng hóa
CFD không kỳ hạn với hàng hóa1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá
CFD futures hàng hóa
Tất cả CFD futures hàng hóa1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá 1 lot quy ước bằng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá
"Các dụng cụ vàng"
Tất cả "dụng cụ vàng"1 lot quy ước bằng 100 000 USD1 lot quy ước bằng 1 lot chuẩn
CFD với ETF (được giao dịch trên sàn của quỹ)
Tất cả CFD với ETF1 lot quy ước bằng 100 000 USD1 lot quy ước bằng 100 000 USD