fbCa Cao Phân tích kỹ thuật | Ca Cao Giao dịch: 2020-07-23 | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Ca Cao Phân tích kỹ thuật - Ca Cao Giao dịch: 2020-07-23

Ca Cao Tổng quan phân tích kỹ thuật

Accelerometer arrow
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 2247

Buy Stop

Dưới 2109

Stop Loss

Ara Zohrabian
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 2140
Chỉ thị Tín hiệu
RSI Trung lập
MACD Mua
Donchian Channel Mua
MA(200) Bán
Fractals Mua
Parabolic SAR Mua

Ca Cao Phân tích biểu đồ

Ca Cao Phân tích biểu đồ

Ca Cao Phân tích kỹ thuật

On the daily timeframe #C-COCOA: D1 is retracing higher toward the 200-day moving average MA(200) after hitting 19-month low in the beginning of July. We believe the bullish momentum will continue after the price breaches above the upper Donchian boundary at 2247. This level can be used as an entry point for placing a pending order to buy. The stop loss can be placed below 2109. After placing the pending order the stop loss is to be moved every day to the next fractal low, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop-loss level (2109) without reaching the order (2247) we recommend cancelling the order: the market sustains internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô Hàng hóa - Ca Cao

Rainfall in Ivory Coast was below average last week. Will the cocoa price rebound continue?

Rainfall in most of Ivory Coast’s cocoa growing regions were below average last week. Rainfall in the western region Soubre totaled around 3.4 millimetres (mm) last week, 21 mm below the five-year average, which was the case also in other western and central regions. And rainfall was also below average in the eastern region of Abengourou, known for the good quality of its cocoa beans. Ivory Coast is the top cocoa producing country in the world. Lower than average rainfall is bullish for cocoa price. On the other hand Barry Callebaut, the world’s biggest chocolate maker, revised its estimate of previously expected 85,000 ton deficit for global cocoa bean production for 2019/20 to a 6,000 ton surplus. An expected global surplus of cocoa is a downside risk for cocoa price.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.