fbDự báo giá #C-COFFEE | Lower coffee demand bearish for coffee price | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường #C-COFFEE : 2020-07-10

Lời khuyên Cà phê thế Giới:

Bán
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 97.88

Sell Stop

Trên 102.77

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1687
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
Donchian Channel Mua
MA(200) Bán
Fractals Bán
Parabolic SAR Bán

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the 4-hour timeframe #C-COFFEE : H4 is falling below the 200-period moving average MA(200), which is falling itself. We believe the bearish momentum will continue as the price breaches below the lower Donchian boundary at 97.88. A pending order to sell can be placed below that level. The stop loss can be placed above 102.77. After placing the order, the stop loss is to be moved every day to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level without reaching the order, we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

Coffee imports by ICO members declined in June. Will the COFFEE price continue falling?

The International Coffee Organization (ICO) estimates world exports at 10.49 million bags in June, 14.6% lower than in May 2019. And imports by ICO importing Members and the United States reached 64.22 million bags in the first half of coffee year 2019/20 (Oct/19 to March/20), 3.7% lower than in October 2018 to March 2019. The ICO reported also its composite indicator decreased by 5.2% to an average of 99.05 US cents/lb in June 2020, which is the third consecutive month of decrease. Lower demand as indicated by falling shipments is bearish for coffee.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.