fbDự báo giá EURUSD | Slowing euro-zone business activity contraction bullish for EURUSD | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường EURUSD : 2020-07-06

Lời khuyên EUR/USD:

Mua
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 1.1317

Buy Stop

Dưới 1.1268

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1692
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Mua
Donchian Channel Mua
MA(200) Mua
Fractals Mua
Parabolic SAR Mua

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On 1-hour timeframe EURUSD: H1 is rising above the 200-period moving average MA(200) which has leveled off. We believe the bullish movement will continue after the price breaches above the upper bound of the Donchian channel at 1.1317. A level above this can be used as an entry point for placing a pending order to buy. The stop loss can be placed below 1.1268. After placing the order, the stop loss is to be moved to the next fractal low, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level without reaching the order, we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

Euro-zone’s business activity contraction slowed in June. Will the EURUSD advance continue?

Euro-zone’s business activity contraction slowed in June: the PMI Composite index rebounded for a second successive month to 48.5 from 31.9 in May, when an increase to 47.3 was expected. Readings above 50.0 indicate industry expansion, below indicate contraction. This is bullish for EURUSD.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.