fbDự báo giá #C-FCATTLE | Higher corn prices bearish for FCATTLE | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường #C-FCATTLE : 2021-01-15

Lời khuyên Súc non:

Bán
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 132.51

Sell Stop

Trên 140.48

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1733
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
Donchian Channel Bán
MA(200) Bán
Fractals Bán
Parabolic SAR Bán

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe #C-FCATTLE: D1 has breached below the 200-day moving average MA(200), which has leveled off. We believe the bearish momentum will continue after the price breaches below the lower Donchian boundary at 132.51. This level can be used as an entry point for placing a pending order to sell. The stop loss can be placed above 140.48. After placing the pending order the stop loss is to be moved every day to the next fractal high indicator, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop-loss level (140.48) without reaching the order (132.51) we recommend cancelling the order: the market sustains internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

Rising corn prices make cattle raising more expensive as feeding costs rise. Will the FCATTLE continue declining?

Corn prices have risen over 22% since the start of December, which makes feed more expensive for raising cattle. Particularly, mid-2020 estimates indicate each $0.10 increase in corn price results in an increase in feeding cost of gain (total cost to feed your cattle divided by the total pounds gained) of around $0.87 per 100 pounds in US. Rising feeding cost makes feeding cattle more expensive which is bearish for FCATTLE. On the other hand, meat shipments to China, world’s biggest consumer of meat, were up 60.4% over year in 2020. China’s demand for meat was boosted after a plunge in its pork output. Continued higher Chinese meet imports are an upward risk for FCATTLE.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.