fbDự báo giá #C-LCATTLE | Rising US beef slaughter bearish for LCATTLE | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường #C-LCATTLE : 2021-03-04

Lời khuyên Súc sống:

Bán
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 117.49

Sell Stop

Trên 123.52

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1733
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
Donchian Channel Bán
MA(200) Mua
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Bán

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

The #C-LCATTLE technical analysis of the price chart in daily timeframe shows #C-LCATTLE,Daily has fallen below the support line above the 200-day moving average MA(200), which is rising itself. We believe the bearish momentum will continue as the price breaches below 117.49. A pending order to sell can be placed below that level. The stop loss can be placed above 123.52. After placing the order, the stop loss is to be moved every day to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level without reaching the order, we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

US cattle slaughter volume rose last week. Will the LCATTLE continue falling?

Last week US cattle slaughter volume rose to 666,000 heads, approaching a high for this year to date, exceeding last year weekly average level by 38,000. The previous two weeks slaughter volumes were lower at 552,000 and 608,000 heads, creating a dip in supply. Higher slaughter volumes raise supply, which is bearish for live cattle price. At the same time analysts estimate meat packers could pay up to $144 per 100 lb without losing money, assuming a 1300 lb weight average for both steers and heifers. Higher demand from meat packers is an upside risk for price.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.