fbDự báo giá NZDUSD | Deteriorating New Zealand data bearish for NZDUSD | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường NZDUSD : 2020-09-25

Lời khuyên NZD/USD:

Bán
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 0.651

Sell Stop

Trên 0.6796

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1687
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
Donchian Channel Trung lập
MA(200) Mua
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Bán

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe NZDUSD: Daily is declining toward the 200-period moving average MA(200) which has leveled off. We believe the bearish movement will continue after the price breaches below the lower bound of the Donchian channel at 0.651. A level below this can be used as an entry point for placing a pending order to sell. The stop loss can be placed above 0.6796. After placing the order, the stop loss is to be moved to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level without reaching the order, we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

New Zealand’s economic data weakened in last couple of weeks. Will the NZDUSD continue declining?

New Zealand’s economic data in the last couple of weeks were weak. Visitor arrivals continued to drop in July at unchanged pace, the services sector expansion stopped in August and manufacturing sector expansion almost stopped, while the trade surplus turned into deficit in August. Thus, visitor arrivals dropped 98.5% over year in July after 98.4% drop in previous month. The Business NZ Performance of Services Index fell to 46.9 in August from 54.4 in the previous month, and the Business NZ Performance of Manufacturing Index dropped to 50.7 in August from 59 in July. At the same time the balance of trade surplus of NZ$447 million in July turned into a deficit of NZ$353 million in August. Weak New Zealand economic data are bearish for NZDUSD.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.