fbDự báo giá #C-ORANGE | Lower crop estimate bullish for orange price | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường #C-ORANGE : 2020-11-25

Lời khuyên Nước cam:

Mua
Bán mạnhBánNEUTRALMuaMua mạnh

Trên 128.52

Buy Stop

Dưới 116.23

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1652
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI NEUTRAL
MACD NEUTRAL
Donchian Channel Mua
MA(200) Mua
Fractals Mua
Parabolic SAR Mua

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe the ORANGE: D1 is rising above the 200-day moving average MA(200) which is rising itself. We believe the bullish momentum will continue after the price breaches above the upper Donchian boundary at 128.52. This level can be used as an entry point for placing a pending order to buy. The stop loss can be placed below 116.23. After placing the pending order the stop loss is to be moved every day to the next fractal low, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop-loss level (116.23) without reaching the order (128.52) we recommend cancelling the order: the market sustains internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

Global orange crop for 2019-2020 season is down from 2018/19. Will the orange prices continue rising?

Orange juice is rebounding following a retreat after hitting a 7-month low eight weeks ago. Demand for orange juice remains strong as COVID-19 cases continue growing worldwide with consumers viewing its nutrients and high vitamin C content as a means to boost human immune system. At the same time the forecast for the 2019/20 season of global orange production (fresh market sales as well as processing) is down from 2018/19 production of 53.2 million tons to about 47.5 million tons. European major production of orange juice stands 5.8 million tons. And global orange juice production is down from 1.7 million to about 1.6 million tons, according to IHS Markit, declining for third consecutive season. Lower supply estimates are bullish for orange price.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.