fbNước cam Phân tích kỹ thuật | Nước cam Giao dịch: 2021-10-22 | IFCM Việt Nam
VI

Nước cam Phân tích kỹ thuật - Nước cam Giao dịch: 2021-10-22

Nước cam Tổng quan phân tích kỹ thuật

Accelerometer arrow
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 129

Buy Stop

Dưới 118

Stop Loss

Dmitry Lukashev
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1809
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
MA(200) Trung lập
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Mua
Bollinger Bands Trung lập

Nước cam Phân tích biểu đồ

Nước cam Phân tích biểu đồ

Nước cam Phân tích kỹ thuật

On the daily timeframe, ORANGE: D1 has not yet turned upward. A buy signal may appear if the 200-day moving average line is exceeded. Several technical analysis indicators have generated signals for further upside. We do not rule out a bullish movement if ORANGE rises above the 200-day moving average line: 129. This level can be used as an entry point. The initial risk limitation is possible below the Parabolic signal and the lower Bollinger line: 118. After opening a pending order, move the stop following the Bollinger and Parabolic signals to the next fractal low. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. The most cautious traders, after making a deal, can go to the four-hour chart and set a stop-loss, moving it in the direction of movement. If the price overcomes the stop level (118) without activating the order (129), it is recommended to delete the order: there are internal changes in the market that were not taken into account.

Phân tích vĩ mô Hàng hóa - Nước cam

In the US, the citrus crop is expected to decline. Will the ORANGE quotes grow?

The United States Department of Agriculture (USDA) expects a 12% drop in orange harvest in the 2021/2022 agricultural season from 2020/2021 to 3.88 million tonnes. In the state of Florida, the harvest may decrease by 11% and in California - by 13%. Recall that in the current season 2020/2021, orange production in the United States also decreased compared to the 2019/2020 season - by 15%.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.