fbDự báo giá SP500 | Weak US data bearish for SP500 | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường SP500 : 2020-09-18

Lời khuyên Standard & Poor’s (500), Chỉ số chứng khoán:

Bán
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 3309.83

Sell Stop

Trên 3447.19

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1687
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
Donchian Channel Bán
MA(200) Mua
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Bán

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe the SP500: Daily is retreating after hitting all time high in the beginning of September, while still above the 200-day moving average MA(200) which is rising yet. We believe the bearish momentum will continue after the price breaches below the lower boundary of Donchian channel at 3309.83. A level below this can be used as an entry point for placing a pending order to sell. The stop loss can be placed above 3447.19. After placing the order, the stop loss is to be moved every day to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level (3447.19) without reaching the order (3309.83), we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account

Phân tích vĩ mô

US economic recovery slowed in September. Will the SP500 retreat continue?

Recent US economic data were weak. The pace of economic recovery slowed in Philadelphia Federal Reserve district in September, the number of Americans who filed for unemployment benefits last week were higher than forecast, while US home builders started construction on new houses at higher pace in August. Thus, the Philadelphia Fed manufacturing index fell to 15 in September from 17.2 in prior month, initial jobless benefit claims increased 860,000 instead of forecast of 825,000, however housing starts rose 3% over year in August at a seasonally adjusted annual rate of 1.42 million. And with continuing claims at 12.63 million reflecting very elevated unemployment Fed chair Powell said it may take a long time for US economy to recover to full employment level. Weak economic data are bearish for SP500.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.