fbDự báo giá SP500 | SP500 forecast bearish despite positive data | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường SP500 : 2021-03-05

Lời khuyên Standard & Poor’s (500), Chỉ số chứng khoán:

Bán
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 3722.7

Buy Stop

Dưới 3936.8

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1733
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
Donchian Channel Trung lập
MA(200) Mua
Fractals Bán
Parabolic SAR Bán

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On SP500 technical analysis of the price chart in daily timeframe reveals the SP500,Daily is retreating after hitting all time high over three weeks ago, while still above the 200-day moving average MA(200) which is rising yet. We believe the bearish momentum will continue after the price breaches below the lower boundary of Donchian channel at 3722.7. A level below this can be used as an entry point for placing a pending order to sell. The stop loss can be placed above 3936.8. After placing the order, the stop loss is to be moved every day to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level (3936.8) without reaching the order (3722.7), we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account

Phân tích vĩ mô

US economic activity continued to rise in February. Will the SP500 retreat reverse?

Recent US economic data were positive. Both manufacturing and services sectors continued to expand in February, the number of Americans who filed for unemployment benefits last week were lower than forecast, while US builders increased construction spending in January. Thus, both the ISM manufacturing and services PMIs remained above 55 for February, with manufacturing PMI rising above 60. Readings above 50.0 indicate industry expansion, below indicate contraction. Initial jobless benefit claims increased by 745,000 instead of forecast of 758,000. And construction spending rose 1.7% over month in January after 1.1% rise in December. Strong economic data are bullish for SP500. However technical setup is bearish for SP500.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.