fbThay đổi lịch giao dịch vào ngày Martin Luther King tại Mỹ vào ngày 20 và 21 tháng 1 năm 2020 | IFCM Việt Nam

Thay đổi lịch giao dịch vào ngày Martin Luther King tại Mỹ vào ngày 20 và 21 tháng 1 năm 2020

13/1/2020
Martin Luther King DayKhách hàng thân mến,

Liên quan đến ngày Martin Luther King tại Mỹ vào ngày 20 và 21 tháng 1 năm 2020, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với dụng cụ sau (CET):

Dụng cụ20.01.202021.01.2020
CFD DJI, ND100, SP500, XAUSnPĐóng lúc 19:00Mở lúc 15:30
CFD GB100, DE30, FR40, EU50 Đóng lúc 19:00Theo lịch
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL Đóng lúc19:00Theo lịch
CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE...Đóng Theo lịch
CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC, #F-RC…ĐóngTheo lịch
CFD #C-BRENT, OIL, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN... , #F-CL…, #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… Đóng lúc 19:00Theo lịch
CFD cổ phiếu #S-…; CFD #ETF…ĐóngTheo lịch

Đối với các dụng cụ khác có thể ngừng giao dịch.