fbTỷ giá Euro hôm nay | Tỷ giá 1 EUR NOK | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 EUR NOK

Tỷ Giá Euro Krone Na Uy

CUR
EUR
NOK
--EUR = -NOK
1EUR = ------NOK
1NOK = ------EUR

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table