fbTỷ giá Euro hôm nay | Tỷ giá 1 EUR USD | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
VI

Chuyển đổi tiền tệ 1 EUR USD

Tỷ Giá Euro Đô la Mỹ

CUR
EUR
USD
EUR = USD
1EUR = USD / 1USD = EUR

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Bạn muốn kiếm tiền nhờ ngoại hôi? Trước tiên
Nâng Cao Trình Độ Của Mình cùng IFCMarkets

Biểu đồ trực tuyến EURUSD

 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.