fbTỷ giá Đồng Thụy Điển hôm nay | Tỷ giá 1 SEK NZD | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 SEK NZD

Tỷ Giá Đồng Thụy Điển Đô la New Zealand

CUR
SEK
NZD
--SEK = - NZD
1 SEK = ------ NZD
1 NZD = ------ SEK

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table