fbTỷ giá Đồng Thụy Điển hôm nay | Tỷ giá 1 SEK TRY | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 SEK TRY

Tỷ Giá Đồng Thụy Điển Lir Thổ Nhĩ Kỳ

CUR
SEK
TRY
--SEK = - TRY
1 SEK = ------ TRY
1 TRY = ------ SEK

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table