Tỷ giá Lir Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay | Tỷ giá 1 TRY DKK | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 TRY DKK

Tỷ Giá Lir Thổ Nhĩ Kỳ Đồng Đan Mạch

CUR
TRY
DKK
--TRY = - DKK
1 TRY = ------ DKK
1 DKK = ------ TRY

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Makе Money
оn Currency Conversion!

IFCM Trading Academy

Join today and boost your skills in forex market

Get a Certificate & 15% Bonus!

Get Started

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table
Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger