fbTỷ giá Đồng Đan Mạch hôm nay | Tỷ giá 100 DKK TRY | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 100 DKK TRY

Tỷ Giá Đồng Đan Mạch Lir Thổ Nhĩ Kỳ

CUR
DKK
TRY
--DKK = - TRY
1 DKK = ------ TRY
1 TRY = ------ DKK

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table