fbForex video | Dự đoán Forex | Video tổng quạt thị trường Forex trong tuần | IFCM Việt Nam

Video tổng quát thị trường hàng tuần

Biến động tỷ giá hối đoái phụ thuộc nhiều và các sự kiện kinh tế và chính trị của quốc gia, ngành công nghiệp, tập đoàn đa quốc gia. Tất cả các tin tức chính trị, kinh tế và tài chính trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, do vậy thương xuyên theo dõi tin tức quốc tế sẽ giúp cho Bạn giao dịch trên thị trường Forex và CFD.
Mỗi tuần Quý khách có thể xem lại tổng quan thị trường về tất cảc sư kiện chính thế giới và sự ảnh hưởng đến thị trường tài chính của nó.

Tham khảo thêm về Dữ liệu cơ bảnPhân tích kỹ thuận.


14/09/2020

AU200 Price Bias Is Still Bearish

The AU200, Daily price forecast in our September 10, 2020 technical analysis was bearish.

  • Market data after AU200, Daily September 10, 2020 technical analysis still indicate bearish bias.
  1. AU200,...
07/09/2020

Lean Hog Price Bias Is Still Bullish

The #C-LHOG price forecast in our September 3, 2020 technical analysis was bullish.

  • Market developments after #C-LHOG,Daily September 3, 2020 technical analysis still indicate bullish bias.
  1. #C-LHOG,Daily...
31/08/2020

Oats Price Bias Is Still Bullish

The #C-OATS price forecast in our August 27, 2020 technical analysis was bullish.

  • Market developments after #C-OATS,Daily August 27, 2020 technical analysis still indicate bullish bias.
  1. #C-OATS,Daily...
24/08/2020

Corn Price Bias Is Still Bullish

The #C-CORN price forecast in our August 18, 2020 technical analysis was bullish.

  • Market developments after #C-CORN,Daily August 18, 2020 technical analysis still indicate bullish bias.
  1. #C-CORN,Daily...
17/08/2020

NZDUSD Bias Is Still Bearish

The NZDUSD,D1 price forecast in our August 11, 2020 technical analysis was bearish.

  • Market data after NZDUSD,D1 August 11, 2020 technical analysis still indicate bearish bias.
  1. NZDUSD,D1 closed...