USD DKK Dữ liệu lịch sử | USDDKK Lịch sử giá | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

USD DKK Dữ liệu lịch sử

USDDKK Lịch sử giá

Trong bảng này, bạn có 24 ngày dữ liệu lịch sử USD DKK trong tầm tay của bạn․ Mỗi ngày, giá mở cửa của cặp tiền tệ được hiển thị, là giá mà cặp USD DKK được giao dịch lần đầu tiên khi mở cửa sàn giao dịch trong ngày giao dịch, giá cao nhất của ngày là giá cao nhất được giao dịch trong khoảng thời gian này, giá tối thiểu đối diện với mức cao là giá thấp nhất được giao dịch trong khoảng thời gian đó và giá đóng cửa, tức là giá cuối cùng mà cặp tiền tệ giao dịch trong một phiên giao dịch bình thường.

Và trong cột cuối cùng của bảng, bạn sẽ thấy phần trăm thay đổi - tỷ lệ của giá đóng cửa hôm nay so với giá đóng cửa trước đó.

Nói về cặp ngoại tệ USDDKK

Loại: Cross: minor

Cặp ngoại tệ này là tỷ giá đô la Mỹ đối với crone Đan Mạch, tỷ giá đã gắn với euro. Crone Đan Mạch đã thay thế rigsdaler Đan Mạch và đã thành ngoại tệ chính từ năm 1873. Hiện tại thì crone Đan Mạch là ngọa tệ chính của Đan Mạch, Greenland và đạo Farer.

Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger