Ứng dụng "Live Quotes Ticker" - ứng dụng Forex miễn phí | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Ứng dụng "Live Quotes Ticker"

CÁCH SỬ DỤNG

Đặt Ticker giá online của công ty IFC Markets lên trang web của Bạn, đặt vào blog hoặc trang web Facebook để giúp cho những người đọc của Bạn dễ theo dõi tỷ giá ngoại tệ, mà được nâng cấp trực tuyến .IFC Markets Live Quotes

Ticker có đến 150 dụng cụ Forex. Widget hiển thị giá thực của thị trường của các dụng cụ phổ biến nhất.


Đây là dụng cụ rất hữu ích để theo dõi:

 • Tỷ giá ngoại tệ
 • Tỷ giá cổ phiếu
 • Tỷ giá kim loại
 • Tỷ giá index
 • Tỷ giá hàng hóa
 • Tỷ giá vàng

Bạn có thể tùy chọn Ticker theo ý bán, thêm dụng cụ và chọn ngôn ngữ.Cài đặt lên trang web

 1. Hãy ấn vào nút "Hiển thị/Ẩn dụng cụ"
  và chọn ra dụng cụ Bạn cần
 2. Chọn ngôn ngữ cho informer
 3. Ấn nút "Tạo mã" và copy lại mã
 4. Copy mã và đắt lên trang web của mình
  (vào chỗ mà Bạn cần)
Chúng tôi muốn bạn lưu ý
Trong mã widget, mã link trơ lại đặt qua tag rel="nofollow". Để hợp tác có lợi song bên, chúng tôi nhờ Bạn xóa tag rel="nofollow" từ mã ra khi dùng. Cảm ơn!
Tùy chỉnh widget của bạn
Chọn ngôn ngữ
WIDGET_LANGUAGE_VALIDATOR
Sao chép dòng lệnh và dán nó vào website của bạn
Copy
Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger