fbGiá Thịt lợn nạc Hôm Nay | Giá Thịt lợn nạc Trực Tuyến | Giá Thịt lợn nạc | Biểu Dồ Giá Thịt lợn nạc | IFCM Việt Nam
VI

Giá Thịt lợn nạc - Biểu Dồ Giá Thịt lợn nạc

Giá Thịt lợn nạc - Giá Thịt lợn nạc Trực Tuyến

 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
Về biểu đồ

Chi tiết về biểu đồ

Biểu đồ giá trực tuyến bao gồm thông tin đầy đủ về các dụng cụ giao dịch như ngoại tệ, index, hàng hóa và PCI. Trong menu trên biểu đồ có thể chọn ra loại dụng cụ cần thiết khoảng thời gian (từ biểu đồ 1 phút đến tuần). Xem giá hiện tại hoặc lịch sử giá thì bạn chỉ cần kéo biểu đồ sang trái. Bạn có thể chọn loại biểu đồ hiển thị – nến nhật hoặc đường thẳng.

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

Nói về Thịt lợn nạc

#C-LHOG | Hàng hóa | Nông nghiệp

Thịt lợn là một loại thực phẩm quan trọng trong khẩu phần của phần lớn cư dân hành tinh chúng ta. Trên thị trường giao dịch các hợp đồng cung cấp Thị lợn nạc (Lean Hog). Hợp đồng futures đó là futures chỉ số, tức là giá của nó được tính bằng cách lấy trung bình có trọng số giá thịt lợn nạc của các vùng sản xuất chính của Mĩ. Số liệu về giá và sản lượng để tính chỉ số Lean Hogs Index thu thập bởi bộ Nông nghiệp Mĩ (USDA).
CFD futures Thịt lợn nạc #C-LHOG được tính giá bằng USD cho 100 pounds (1 CFD là 100 pounds, 1 lot giao dịch là 400 hợp đồng CFD đơn vị).

Đăng ký tại IFC Markets
Truy cập toàn cầu vào thị trường tài chính từ một tài khoản