fbGiá Gas Hiện Nay | Khí tự Nhiên | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Giá Gas Hiện Nay - Khí tự Nhiên

Giá Khí thiên nhiên - Giá Khí thiên nhiên Trực Tuyến

 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
Về biểu đồ

Chi tiết về biểu đồ

Biểu đồ giá trực tuyến bao gồm thông tin đầy đủ về các dụng cụ giao dịch như ngoại tệ, index, hàng hóa và PCI. Trong menu trên biểu đồ có thể chọn ra loại dụng cụ cần thiết khoảng thời gian (từ biểu đồ 1 phút đến tuần). Xem giá hiện tại hoặc lịch sử giá thì bạn chỉ cần kéo biểu đồ sang trái. Bạn có thể chọn loại biểu đồ hiển thị – nến nhật hoặc đường thẳng.

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

Nói về Khí thiên nhiên

#C-NATGAS | Hàng hóa | Năng lượng

Futures với khí thiên nhiên Henry Hub là các hợp đồng cung ứng khí thiên nhiên, cho phép quản lý rủi ro biến động giá. CFD futures khí thiên nhiên được định giá bằng USD cho 1 triệu đơn vị nhiệt Anh mmBtu (1 hợp đồng CFD là 1 mmBtu khí, trong 1 lot có 30 000 mmBtu). 1000 mét khối khí thiên nhiên tương đương khoảng 36 mmBtu.

Giá Gas Hiện Nay

Để hiểu biết và phân tích động lực của giá gas, bạn cần xem lịch sử giá và giá hiện tại.

Giá Khí tự Nhiên

Bạn có thể xem giá khí tự nhiên trong 23 ngày cuối bao gồm giá mở, cao, thấp trong ngày. Kiểm tra biểu đồ giá khí tự nhiên trong 7 năm, cho đến hiển thị từng phút 05/29/2022.

Đăng ký tại IFC Markets
Truy cập toàn cầu vào thị trường tài chính từ một tài khoản