fbGiá Đường | Giá Đường thế Giới | Giá Đường Hôm Nay | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Giá Đường - Giá Đường thế Giới

Giá Đường - Giá Đường Hôm Nay

 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
Về biểu đồ

Chi tiết về biểu đồ

Biểu đồ giá trực tuyến bao gồm thông tin đầy đủ về các dụng cụ giao dịch như ngoại tệ, index, hàng hóa và PCI. Trong menu trên biểu đồ có thể chọn ra loại dụng cụ cần thiết khoảng thời gian (từ biểu đồ 1 phút đến tuần). Xem giá hiện tại hoặc lịch sử giá thì bạn chỉ cần kéo biểu đồ sang trái. Bạn có thể chọn loại biểu đồ hiển thị – nến nhật hoặc đường thẳng.

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

Nói về Đường

#C-SUGAR | Hàng hóa | Nông nghiệp

Hợp đồng đường số 11 là chỉ giá toàn cầu cho loại hàng hóa này. Futures đường - dụng cụ hedge, cho phép bảo hiểm khỏi biến động giá đường mạnh. Nó cũng cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư. Giá futures đường tính theo USD cho 100 pounds (1 CFD là 100 pounds, 1 lot chứa 5000 hợp đồng CFD đơn vị).

Giá Đường Hôm Nay

Để hiểu biết và phân tích động lực của giá đường, bạn cần xem lịch sử giá và giá hiện tại.

Giá Đường thế Giới

Bạn có thể xem giá đường thế giới trong 23 ngày cuối bao gồm giá mở, cao, thấp trong ngày. Kiểm tra biểu đồ giá đường trong 7 năm, cho đến hiển thị từng phút 05/29/2022.

Đăng ký tại IFC Markets
Truy cập toàn cầu vào thị trường tài chính từ một tài khoản