fbBiểu đồ tỷ giá USD/CZK | Tỷ Giá USD/CZK | Đô la Mỹ Hôm Nay | USDCZK | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Biểu đồ tỷ giá USD/CZK

Đô la Mỹ Hôm Nay - USDCZK

 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
Về biểu đồ

Chi tiết về biểu đồ

Biểu đồ giá trực tuyến bao gồm thông tin đầy đủ về các dụng cụ giao dịch như ngoại tệ, index, hàng hóa và PCI. Trong menu trên biểu đồ có thể chọn ra loại dụng cụ cần thiết khoảng thời gian (từ biểu đồ 1 phút đến tuần). Xem giá hiện tại hoặc lịch sử giá thì bạn chỉ cần kéo biểu đồ sang trái. Bạn có thể chọn loại biểu đồ hiển thị – nến nhật hoặc đường thẳng.

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

Nói về cặp ngoại tệ USDCZK

USDCZK | Forex | Cặp thiểu số

Đô la Mỹ (USD, "xanh") – ngoại tệ được giao dịch nhiều nhất thế giời, do Cục Dự trữ Liên bang (FED) phát hành.

 • Tiền tệ dự trữ phổ biến nhất thế giới, thông thường các ngân hàng trung ương, các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư dự trữ ngoại tệ này
 • Được dùng như đơn vị tiêu chuẩn thanh toán trong các thị trường hàng hóa.

Đồng Cuaron Séc (CZK) – đơn vị tiền tệ của Cộng hòa Séc. Được phát hành bởi Ngân hàng Quốc gia Séc.

Đăng ký tại IFC Markets
Truy cập toàn cầu vào thị trường tài chính từ một tài khoản