fb&XAURUB | Vàng đối với đồng rub Nga | Vàng đối với đồng rub Nga Giá | IFCM Việt Nam

Vàng đối với rub PCI Biểu đồ giá và dữ liệu

Vàng đối với rub Giá hôm nay

Loading
Về biểu đồ

Chi tiết về biểu đồ

Biểu đồ giá trực tuyến bao gồm thông tin đầy đủ về các dụng cụ giao dịch như ngoại tệ, index, hàng hóa và PCI. Trong menu trên biểu đồ có thể chọn ra loại dụng cụ cần thiết khoảng thời gian (từ biểu đồ 1 phút đến tuần). Xem giá hiện tại hoặc lịch sử giá thì bạn chỉ cần kéo biểu đồ sang trái. Bạn có thể chọn loại biểu đồ hiển thị – nến nhật hoặc đường thẳng.

0
LEVERAGE 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

Chi tiết về biểu đồ

Biểu đồ giá trực tuyến bao gồm thông tin đầy đủ về các dụng cụ giao dịch như ngoại tệ, index, hàng hóa và PCI. Trong menu trên biểu đồ có thể chọn ra loại dụng cụ cần thiết khoảng thời gian (từ biểu đồ 1 phút đến tuần). Xem giá hiện tại hoặc lịch sử giá thì bạn chỉ cần kéo biểu đồ sang trái. Bạn có thể chọn loại biểu đồ hiển thị – nến nhật hoặc đường thẳng.

Vàng đối với đồng rub Nga Miêu tả

Dụng cụ cá nhân với tên gọi «&XAURUB» phản anh tỷ giá vàng đối với đồng rub Nga. Trong phần gốc bao gồm 1 ounce vàng, trong phần trích giá 1 rub Nga. Tỷ lệ phần trăm tỏng dùng cụ được tính vào ngày thành lập PCI PCI.

Dụng cụ giao dịch &XAURUB dùng để phân tích vàng tính giá theo đồng rub Nga. Nga giữ khá nhiều dự trữ quốc gia bằng vàng.

Bắt đầu giao dịch cùng IFC Markets

Thiết lập bởi chuyên nghiệp làm cho chuyên nghiệp
Dùng tất cả dụng cụ để phân tích và giao dịch
Chỉ có tại IFC Markets

Lịch sử giá &XAURUB

Swipe table
NgàyGiá mởCaoThấpGiá đóngThay đổi %
2020-10-27145146.8146434.1145146.8146434.1 1.1
2020-10-26144720.4144834.7144720.4144834.7 0.42
2020-10-23146118.5146118.5145429.3145429.3 0.06
2020-10-22147999.1147999.1145354.9145354.9 1.57
2020-10-21147253.5147626.2147253.5147626.2 0.08
2020-10-20147936.6147936.6147508.1147508.1 0.02
2020-10-19147944.3147944.3147530.8147530.8 0.19
2020-10-16149014.0149014.0147800.5147800.5 1.18
2020-10-15148146.8149544.5148146.8149544.5 1.39
2020-10-14145832.4147467.8145832.4147467.8 1.18
2020-10-13148355.8148355.8145736.5145736.5 1.67
2020-10-12148230.5148230.5148160.7148160.7 0.15
2020-10-09146170.1147949.1146170.1147949.1 0.95
2020-10-08146757.2146757.2146544.3146544.3 0.73
2020-10-07146798.1147610.6146798.1147610.6 0.79
2020-10-06149575.0149575.0146455.8146455.8 2.33
2020-10-05148265.8149867.1148265.8149867.1 0.71
2020-10-02148277.5148817.8148277.5148817.8 0.85
2020-10-01145291.0147554.0145291.0147554.0 0.93
2020-09-30150494.6150494.6146187.0146187.0 2.81
2020-09-29149043.0150294.2149043.0150294.2 1.16
2020-09-28145125.8148554.4145125.8148554.4 1.82

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu và đánh giá thị trường trên lịch sử của tỷ giá. Mục tiêu chính là dự đoán tỷ giá của dụng cụ tài chính sau này. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật dùng phương pháp này để dự đoán tỷ giá. Phương pháp này giúp bạn đánh giá thị trường giữa trện lịch sử giá.
Xem phân tích XAURUB: XAURUB dự đoán giá.

PCI lên và xuống mạnh nhất trong ngày

PCI lên trong ngày

Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách

PCI xuống trong ngày

Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách


Dụng cụ phân tích đặc biệt mới

Khoảng thời gian từ 1 ngày đến 1 năm

Tất cả nhóm dụng cụ - Forex, Stocks, Index và khác.

Lợi thế giao dịch Forex và CFD cùng với IFC Markets

600+ Dụng cụ
 • Ngoại hối | Cổ phiếu| Indices | Hàng hóa| Kim loại| ETF | Future Crypto
 • Ngoại tệ
 • Index
 • Cổ phiếu
 • Hàng hóa
 • Dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI)
Thực hiện lệnh tốt nhất
 • Spread cố định và thấp
 • Thực hiện lệnh ngay lập tức
Cơ hội giao dịch
 • Hãy thiết lập những dụng cụ cá nhân và giao dịch với chúng
 • Hãy lựa chọn những dụng cụ synthetic có sẵn trong thư viện PCI của chúng tôi
Phần mềm giao dịch tiên tiến
 • NetTradeX - phần mềm giao dịch cao cấp
 • Phần mềm phổ biến MT4, MT5 & WebTerminal
Mọi lúc, mọi nơi
 • Hỗ trợ trực tuyến chuyên nghiệp với 18 ngôn ngữ
 • Liên tục cả ngày