fbTâm lý thị trường - Forex phân tích | IFCM Việt Nam

Tâm lý thị trường

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng và các dụng cụ tăng mạnh nhất là những tài sàn liên quan đến dầu. Tiền tệ của các nước hàng hóa có nhu cầu cao: Úc, New Zealand, Canada, Mexico, Nam Phi

Giá dầu tiếp tục lên 2 tuần liên tiếp. Từ ngày 1 tháng 5 OPEC+ đã giảm khai thác dầu xuống 10 triệu hùng một ngày. Công ty dầu của Mỹ cũng tham gia. Các nước cùng lúc giảm mức phong tóa vì dịch coronavirus từ ngày 11-12 tháng 5. Tất cả điều này đã giúp cho giá dầu lên. Các ngoại tệ an toàn như yên nhật và franc thụy sĩ đã lên giá vì chiên tranh thương mại Mỹ Trung lại thêm căng thẳng.

1. LI & FUNG – cửa hàng bán quẩn ảo tại Hong Kong

Vị trí US short giảm giảm đến $12.96 tỷ đến từ $13.74 tỷ so với ngoại tệ major trong tuần trước, theo thống kê của Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bao gòm thống kê từ ngày mùng 6 tháng 2 cho đến mùng 9 tháng 2. The dollar sentiment improved as nonfarm payrolls increased by 200 thousand and average hourly earnings rose 2.9% year over year in January.

Vị trí ngắn với đô la Mỹ tiếp tục tăng so với ngoại tệ major đến $11 tỷ từ $9,29 tỷ trong tuần trước. CFTC đã thông báo trong bài thống kê vào ngày 23 tháng 1 được đăng vào hôm 26 tháng 1. Ngoài ra thì ông Donald Trump đã phát biểu răng ông không ủng hộ cho đồng đô la Mỹ yếu, điều này có thể giúp cho index đô la Mỹ điều chỉnh lên.

Vị trí ngắn đối với đô la Mỹ đã tăng mạnh đối với ngoại tệ major đến $8,87 tỷ từ $4,61 tỷ trong tuần trước, theo CFTC, bao gồm thống kê đến 9 tháng 1, được đăng vào 12 tháng 1. Kết quả cuộc họp FED cho thấy thống kê thị trường lao động tháng 12 ra kém.

Khối lượng vị trí dài theo đô la Mỹ vào tuần trước so với ngoại tệ chính đã xuống đến $12.6 tỷ từ $18.2 tỷ theo thống kê của (CFTC) vào ngày 9 tháng 2. Thông tin ra trong tuần đã xác nhận rằng nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại. Tình hình trong ngành dịch vụ ra kém hơn dự đoán: index hoạt động trong ngành không phải sản xuất ISM giả xuống đến mức 53.5 vào tháng 1 từ 55.8 vào tháng 12. Giảm hoạt động sản xuất trong tháng 12: chỉ số giao động nhẹ hơn cho thấy đã giảm 0.8% so với gaimr 0.7% trong tháng 11. Thống kê dữ liệu thị trường lao động cũng như cho thấy rằng trong tháng 1 chỉ số lên 158 nghìn người so với dự đoán 183 nghìn. Điều kiện tốt là chỉ số thất nghiệp giảm từ 5% đến 4.9%, lương hàng giờ trong tháng 1 tăng lên trung bình 0.5%, trong khi con số này không thay đổi vào tháng 12. Thị trường lao động tốt lên giúp cho FED dự đoán lạm phát sẽ tăng, như vậy chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ làm chặt lại. Nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ làm cho giá hàng hóa, cổ phiếu xuống, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp tục tăng lãi suất của FED vào năm nay. Các nhà đầu tư đã giảm khối lượng vị trí dài với đô la Mỹ xuống vì lo rằng FED sẽ không đi theo được kế hoạch của mình 100%. Như có thể thấy trong bảng dưới đây thì tâm lý thị trường thay đổi đối với các cặp chính franc và đô la Canada, yên là ngoại tệ duy nhất trong nhóm major có vị trí dài so với đô la Mỹ.

Theo thống kê của CFTC của ngày 15 tháng 9 thi khối lượng giao dịch đô la Mỹ đã giảm từ $22,07 tỷ xuống 20,95 tỷ. Trước cuộc họp của FED vào ngày 16-17 tháng 9, các nhà đầu tư đã giảm khối lượng vị trí dài xuống đến mức thấp nhất từ tháng 7 năm 2014. Các chỉ số kinh tế ra trong tuần không thực sự tốt để FED quyết định tăng lãi suất. Chỉ số bán lẻ tháng 8 đã giảm đáng kể, index niềm tin tiêu dùng Michigan ra kém hơn dự đoán, cho thấy xu hướng xuống từ cuối năm 2012. Như có thể thấy trong bảng thì tâm lý thị trường đã giảm so với các ngoại tệ thế giới ngoài yên và euro. Vị trí dài mở đối với franc là $485 млн.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng