fbDự báo giá AU200 | Mixed data bearish for AU200 | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường AU200 : 2020-09-10

Lời khuyên Index chứng khoán Úc:

Bán
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 5815.27

Sell Stop

Trên 6123.13

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1749
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
Donchian Channel Bán
MA(200) Bán
Fractals Bán
Parabolic SAR Bán
Fibonacci Trung lập

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe the AU200: Daily is retracing lower under the 200-day moving average MA(200). We believe the bearish momentum will continue after the price breaches below the lower boundary of Donchian channel at 5815.27. A level below this can be used as an entry point for placing a pending order to sell. The stop loss can be placed above 6123.13. After placing the order, the stop loss is to be moved every day to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level (6123.13) without reaching the order (5815.27), we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account

Phân tích vĩ mô

Consumer sentiment, retail sales rose while trade surplus declined in Australia. Will the AU200 decline continue?

Australia’s economic data of the latest week were mixed. Retail sales rose in June, trade surplus declined more than expected, business confidence rose in August while remaining very weak, though consumer confidence improved. Thus, retail sales rose 3.2% over month in July after 2.7% growth in June, the Melbourne Institute and Westpac Bank Consumer Sentiment Index for Australia rose 18% over month to 93.8 in September after a 9.5% fall a month earlier. At the same time business confidence remained fragile despite a National Australia Bank index’s increase to -8 in August from -14 in the previous month. And the trade surplus declined to A$4.6 billion in July from A$8.1 billion in June when a decline to A$5 billion was forecast. Mixed Australian economic data are bearish for AU200.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.