fbNgô Phân tích kỹ thuật | Ngô Giao dịch: 2020-04-03 | IFCM Việt Nam
VI

Ngô Phân tích kỹ thuật - Ngô Giao dịch: 2020-04-03

Ngô Tổng quan phân tích kỹ thuật

Accelerometer arrow
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 335.3

Sell Stop

Trên 354

Stop Loss

Ara Zohrabian
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1868
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Trung lập
Donchian Channel Bán
MA(200) Bán
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Bán

Ngô Phân tích biểu đồ

Ngô Phân tích biểu đồ

Ngô Phân tích kỹ thuật

On the daily timeframe #C-CORN: D1 is falling under the 200-day moving average MA(200), which is falling itself. We believe the bearish momentum will continue as the price breaches below the lower Donchian boundary at 335.3. A pending order to sell can be placed below that level. The stop loss can be placed above 354. After placing the order, the stop loss is to be moved every day to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level without reaching the order, we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô Hàng hóa - Ngô

US farmers plan to increase corn planting in new season. Will the CORN price continue falling?

US farmers plan to increase corn acreage as soybean prices have collapsed. Farmers intend to plant 96.99 million acres (MA) of corn in 2020/21, which would be 7.29 MA above last year’s planting -according to the Planting Intentions survey results by USDA. And falling crude oil prices make corn usage for bioethanol production less attractive, lowering corn demand. Ethanol production per day fell 165,000 barrels over week in the week ending March 27. It averaged 840,000 barrels per day - the lowest weekly production since September 2013. Lower demand and higher expected supply are bearish for corn prices.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.