fbDự báo giá EURSEK | Swedish economy slows down | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường EURSEK : 2021-03-02

Lời khuyên EUR/SEK:

Mua
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 10.24

Buy Stop

Dưới 9.96

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1711
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Mua
MA(200) Trung lập
Fractals Mua
Parabolic SAR Mua
Bollinger Bands Trung lập

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe, EURSEK: D1 broke upward the resistance line of the long-term downtrend and, at the same time, exited the short-term triangle. A number of technical analysis indicators formed signals for further growth. We do not rule out a bullish movement if EURSEK: D1 rises above its latest high: 10.24. This level can be used as an entry point. The initial risk limitation is possible below the Parabolic signal, the lower Bollinger band, the last lower fractal and the 3-year low: 9.96. After opening a pending order, we move the stop loss following the Bollinger and Parabolic signals to the next fractal low. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. After the transaction, the most risk-averse traders can switch to the four-hour chart and set a stop loss, moving it in the direction of the bias. If the price meets the stop loss (9.96) without activating the order (10.24), it is recommended to delete the order: the market sustains internal changes that have not been taken into account.

Phân tích vĩ mô

Weak macroeconomic data came out in Sweden. Will the EURSEK quotes rise?

The upward movement means the strengthening of the euro against the Swedish krona. Unemployment in Sweden in January this year rose to 9.3% from 8.2% in December last year. This is the maximum since June 2020. The decline in GDP in Q4 of last year was -0.2% (in quarterly terms), while an increase of +0.5% was expected. Swedbank Manufacturing PMI fell to 61.6 in February from 62.5 in January. It was expected to advance to 68.8. Similarly, the Eurozone’s Markit Manufacturing PMI rose to 57.9 in February from 54.8 in January, overperforming forecasts. The Swedish krona may be negatively impacted by the tightening of quarantine measures since March 1st in Sweden due to the increase in the number of coronavirus cases.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.