fbSúc non Phân tích kỹ thuật | Súc non Giao dịch: 2021-06-15 | IFCM Việt Nam
VI

Súc non Phân tích kỹ thuật - Súc non Giao dịch: 2021-06-15

Súc non Tổng quan phân tích kỹ thuật

Accelerometer arrow
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 155

Buy Stop

Dưới 145

Stop Loss

Dmitry Lukashev
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1769
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
MA(200) Trung lập
Fractals Mua
Parabolic SAR Mua
Bollinger Bands Trung lập

Súc non Phân tích biểu đồ

Súc non Phân tích biểu đồ

Súc non Phân tích kỹ thuật

On the daily timeframe, FCATTLE: D1 bounced off the upper line of the previous neutral range and formed a gap. A number of technical analysis indicators have generated signals for further growth. We are not ruling out a bullish movement if FCATTLE rises above its last high: 155. This level can be used as an entry point. The initial risk limitation is possible below the Parabolic signal and 3 last lower fractals: 145. After opening a pending order, move the stop following the Bollinger and Parabolic signals to the next fractal minimum. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. The most cautious traders, after making a deal, can go to the four-hour chart and set a stop-loss, moving it in the direction of movement. If the price overcomes the stop level (145) without activating the order (155), it is recommended to delete the order: there are internal changes in the market that were not taken into account.

Phân tích vĩ mô Hàng hóa - Súc non

The slaughter of cattle has increased in the United States. Will FCATTLE quotes continue to rise?

According to the United States Department of Agriculture (USDA), the slaughter of cattle in the United States last week amounted to 665 thousand heads. This is 20 thousand heads more than last year's level. Investors expect an increase in demand for beef in the summer season thanks to the easing of quarantine and the reopening of restaurants and cafes following the massive coronavirus vaccination. In April of this year, the export of American beef has noticeably increased.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.