fbDự báo giá HK50 | HK 50 forecast bullish despite mixed data | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường HK50 : 2021-01-22

Lời khuyên Index chứng khoán Hong Kong:

Mua
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 30115.6

Buy Stop

Dưới 27725.7

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1733
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Bán
MACD Mua
Donchian Channel Mua
MA(200) Mua
Fractals Mua
Parabolic SAR Mua

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe the HK50, Daily is declining toward the 200-day moving average MA(200) which is rising itself. We believe the bullish momentum will continue after the price breaches above the upper Donchian boundary at 30115.6. This level can be used as an entry point for placing a pending order to buy. The stop loss can be placed below the lower Donchian boundary at 27725.7. After placing the pending order the stop loss is to be moved every day to the next fractal low, following Parabolic indicator signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop-loss level (7725.7) without reaching the order (30115.6) we recommend cancelling the order: the market sustains internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

HK 50 forecast is bullish despite recent mixed data. Will the HK50 rebound continue?

Recent Hong Kong economic data were mixed. Hong Kong consumer price index declined less than expected though unemployment increase was bigger than expected in December. Hong Kong consumer prices fell 0.7% from a year earlier in December after 0.2% decline in November when a 1.2% drop was forecast. On the other hand the unemployment rate increased to 6.6% in the three months to December of 2020 from 6.3% in the previous quarter when an increase to 6.5% was expected. At the same time China’s economy grew faster than expected in the fourth quarter of 2020: Q4 GDP came in at 6.5% over year after 4.9% in Q3 when 5.9% growth was forecast. China is the biggest trade partner for Hong Kong, accounting for 57% of Hong Kong’s exports in 2019. Robust Chinese economic growth is bullish for Hong Kong stock market index.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.