Chỉ số Chỉ số Hang Seng | Giao dịch Chỉ số Hang Seng | HK50 | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Giao dịch Chứng Khoán Hong Kong CFD

Giao dịch Chỉ số Hang Seng

Loại:Indices

Quốc gia:Châu Á và Thái Bình Dương

Nhóm:Chứng khoán

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

HK50 Điều kiện giao dịch

Bảng thông tin
NetTradeX
MetaTrader4
MetaTrader5

Thời gian giao dịch Chỉ số Hang Seng

Index chứng khoán Hong Kong trading hours are the time when investors can buy and sell Index chứng khoán Hong Kong. The Index chứng khoán Hong Kong is traded on multiple exchanges around the world. This means that investors have many different opportunities to trade Index chứng khoán Hong Kong during different trading hours. Depending on where you live, you may be able to trade Index chứng khoán Hong Kong at any time throughout the day or night. For those who want to take advantage of these opportunities, it is important to know when Index chứng khoán Hong Kong trading hours begin and end.

Swipe table
NgàyGiờ máy chủVùng giờ giao dịch địa phương
Thứ 2 03:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:4003:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:40
Thứ 303:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:4003:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:40
Thứ 403:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:4003:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:40
Thứ 503:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:4003:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:40
Thứ 603:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:4003:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:40

HK50 (Hang Seng Index) - Index chứng khoán Hồng Kong

HK50 (Hang Seng Index) - là chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của Hồng Kong, chỉ số này được tính theo cách trung bình hóa tổng giá trị của các công ty Trung Quốc giao dịch trên sàn chứng khoán. Chỉ số bao gồm giá trí hiện tại, giá đống của ngày hôm trước, khối lượng cổ phiếu của công ty, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch tự do (free float), tổng giá trị công ty. Công ty HSI Service Limited bắt đầu tính index vào ngày 24.11.1969 (bắn đầu có 34 cổ phiếu trong index). Giá trị gốc bằng 100 điểm, tương đương với giá trị cổ phiếu vào ngày 31.07.1964. Từ thời đấy index đã tăng lên gấp 200 lần. Cổ phiếu bao gồm trong index chiếm 2/3 khối lượng giao dịch của cả chứng khoán Trung Quốc. Tại công ty IFC Markets index này được giao dịch như sản phẩm synthetic khồng kỳ hạn.

Giao dịch CFD index và sử dụng mọi lợi thế giao dịch với IFC Markets

650+ Dụng cụ giao dịch - Ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, kim loại, index, ETF và crypto future

Dụng cụ synthetic - áp dụng phương pháp GeWorko

Phần mềm giao dịch tiên tiến - NetTradex, Metatrader 4 /5

Thực hiện lệnh ngay lập tức và spread thấp

Chương trình hợp tác có lợi - lên đến $15 cho 1 lot

24/7 hỗ trợ trực tuyến chuyên nghiệp

Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger