fbDự báo giá #C-ORANGE | A cold snap in Florida could damage the orange harvest | IFCM Việt Nam
VI

Phân tích kỹ thuật thị trường #C-ORANGE : 2020-10-20

Lời khuyên Nước cam:

Mua
Accelerometer arrow
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 118

Buy Stop

Dưới 106

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1750
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Mua
MA(200) Trung lập
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Mua
Bollinger Bands Trung lập

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe, Orange: D1 exceeded the resistance line of the short-term downtrend for the 2nd time. It is trying to continue the upward trend, but is currently traded in a narrow range. A number of technical analysis indicators formed signals for further growth. We do not rule out a bullish move if Orange rises above the 200-day moving average line and the last upper fractal: 118. This level can be used as an entry point. We can place a stop loss below the Parabolic signal, the last 3 lower fractals and the lower Bollinger line: 106. After opening a pending order, we can move the stop loss following the Bollinger and Parabolic signals to the next fractal minimum. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. After the transaction, the most risk-averse traders can switch to the four-hour chart and set a stop loss, moving it in the direction of the trend. If the price meets the stop loss (106) without activating the order (118), it is recommended to delete the order: market sustains some internal changes that are not taken into account.

Phân tích vĩ mô

There is a risk of significant cooling and frost in Florida, which may damage orange trees. Will the Orange prices continue their growth?

Florida and California are the main citrus growing regions in the United States. At the same time, Florida produces almost 70% of frozen orange juice. The risk of the 2nd wave of coronavirus outbreak in the world may increase the demand gor orange juice. Many consumers believe that orange juice boosts immunity. Orange quotes soared 37% from late February to early March this year, during the 1st wave of the coronavirus pandemic.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.