fbDự báo giá #C-RICE | USDA expects increased global demand for rice | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường #C-RICE : 2021-03-03

Lời khuyên Gạo thô:

Mua
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 13.2

Buy Stop

Dưới 12.67

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1708
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
MA(200) Mua
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Mua
Bollinger Bands Trung lập

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe, Rice: D1 broke up the resistance line of the short-term triangle. A number of technical analysis indicators formed signals for further growth. We do not exclude a bullish movement if Rice: D1 rises above its last upper fractal: 13.2. This level can be used as an entry point. We can place a stop loss below the Parabolic signal, the lower Bollinger band, the last lower fractal and the 200-day moving average line: 12.67. After opening a pending order, we can move the stop loss following the Bollinger and Parabolic signals to the next fractal low. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. After the transaction, the most risk-averse traders can switch to the four-hour chart and place a stop loss, moving it in the direction of the bias. If the price meets the stop loss (12.67) without activating the order (13.2), it is recommended to delete the order: the market sustains internal changes that have not been taken into account.

Phân tích vĩ mô

The USDA stated that global rice production declined in the 2019/2020 season. Will the Rice quotes rise?

According to the USDA, global rice production contracted by 1 million tons in 2019/2020 compared to 2018/2019, amounting to 496.3 million tons. At the same time, world consumption increased by 10.3 million tons, making up 495 million tons. Global rice consumption will increase to 500.4 million tons in the 2020/2021 season, according to USDA forecasts. It must be offset by an increased global harvest. Rice quotes are highly influenced by weather conditions.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.