fbGạo thô Phân tích kỹ thuật | Gạo thô Giao dịch: 2021-06-10 | IFCM Việt Nam
VI

Gạo thô Phân tích kỹ thuật - Gạo thô Giao dịch: 2021-06-10

Gạo thô Tổng quan phân tích kỹ thuật

Accelerometer arrow
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 13.18

Sell Stop

Trên 13.42

Stop Loss

Ara Zohrabian
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1868
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Mua
MACD Bán
Donchian Channel Bán
MA(200) Bán
Fractals Bán
Parabolic SAR Bán

Gạo thô Phân tích biểu đồ

Gạo thô Phân tích biểu đồ

Gạo thô Phân tích kỹ thuật

The #C-RICE technical analysis of the price chart in 4-hour timeframe shows #C-RICE: H4 is falling below the 200-period moving average MA(200), which is rising still. We believe the bearish momentum will continue as the price breaches below the lower bound of Donchian channel at 13.18. A pending order to sell can be placed below that level. The stop loss can be placed above 13.42. After placing the order, the stop loss is to be moved every day to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level without reaching the order, we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô Hàng hóa - Gạo thô

Flooding after heavy rains in Arkansas may negatively impact rice crop in the major US rice growing area. Will the rice price continue falling?

Four US regions produce almost the entire US rice crop: Arkansas Grand Prairie, Mississippi Delta (parts of Arkansas, Mississippi, Missouri, and Louisiana), Gulf Coast (Texas and Southwest Louisiana) and Sacramento Valley of California. Tuesday morning, the National Weather Service issued a flash flood warning for the southern half of Arkansas, as well as adjacent portions of Louisiana and Texas. By Wednesday morning, more than 13 inches of rain had fallen in Desha County and some adjacent counties in both Arkansas and Mississippi. Most of the Arkansas’ approximately 1.4 million acres of rice is grown in flood conditions, making a rain event like the one Arkansas is experiencing this week less impactful for the crop. However if water from the storms doesn’t drain off within a week, rice growers may face stagnant water conditions which can impact the crop’s survival, according to US Department of Agriculture experts. Lower crop expectations are bullish for rice price. However the current technical setup is bearish for rice.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.