fbĐường Phân tích kỹ thuật | Đường Giao dịch: 2020-04-02 | IFCM Việt Nam
VI

Đường Phân tích kỹ thuật - Đường Giao dịch: 2020-04-02

Đường Tổng quan phân tích kỹ thuật

Accelerometer arrow
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 10.02

Sell Stop

Trên 11.55

Stop Loss

Ara Zohrabian
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1868
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
Donchian Channel Bán
MA(200) Bán
Fractals Bán
Parabolic SAR Bán

Đường Phân tích biểu đồ

Đường Phân tích biểu đồ

Đường Phân tích kỹ thuật

On the daily timeframe #C-SUGAR: D1 is falling under 200-day moving average MA(200) following a retracement higher two weeks ago. We believe the bearish momentum will continue after the price breaches below the lower boundary of Donchian channel at 10.02. This level can be used as an entry point for placing a pending order to sell. The stop loss can be placed above the last fractal high at 11.55. After placing the order, the stop loss is to be moved every day to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level (11.55) without reaching the order (10.02), we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô Hàng hóa - Đường

Sugar price is falling with Brazil expected to increase its export of sugar. Will the sugar price continue falling?

Mills in Brazil are capable of switching cane toward sugar or ethanol production, depending on market prices. Low crude oil prices make production of bioethanol from sugar cane a less attractive alternative for sugar mills compared to production of sugar. And weaker currency of Brazil – real, makes switching from bioethanol to sugar production more profitable for Brazil’s mills as ethanol is mostly sold domestically while sugar is being exported, earning appreciating dollars for exporters. Brazil's mills allocated an all-time low amount of cane for sugar last two years - around 34%, as ethanol gave them higher returns. Copersucar, the world’s largest sugar co-op, estimates mills will allocate 46% cane for sugar in the new season. This will increase Brazil’s sugar export by around 10 million tons. Brazil is the top global sugar producer. A rise in sugar supply is bearish for sugar prices.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.