fbDự báo giá USDCAD | Preparing for data on inflation in Canada | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường USDCAD : 2020-07-22

Lời khuyên USD/CAD:

Bán
Bán mạnhBánNEUTRALMuaMua mạnh

Dưới 1,341

Sell Stop

Trên 1,371

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1670
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI NEUTRAL
MACD NEUTRAL
MA(200) NEUTRAL
Fractals Bán
Parabolic SAR Bán
Bollinger Bands Bán

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe, USDCAD: D1 broke down the neutral trend support line. A number of technical analysis indicators formed signals for a further decline. We do not rule out a bearish movevent if USDCAD falls below its latest minimum: 1.341. This level can be used as an entry point. The stop loss can be plased above the last two upper fractals, the upper Bollinger band, 200-day moving average and the Parabolic signal: 1.371. After opening a pending order, we move the stop loss to the next fractal low following the Bollinger and Parabolic signals. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. After the transaction, the most risk-averse traders can switch to a four-hour chart and set a stop-loss, moving it in the direction of the trend. If the price meets the stop loss level (1.371) without activating the order (1.341), it is recommended to delete the order: some internal changes in the market were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

Canadian retail sales rose in May. Will the Canadian dollar continue to strengthen?

On the USDCAD chart, it looks like a downward movement. Retail sales in May increased by 18.7% compared to April, when this indicator shrank by 25%. The increase was facilitated by the lifting of some quarantine measures after the weakening of Covid-19. The New Housing Price Index continued to rise in June. It added 1.3% in annual terms, which may be evidence of the recovery of the Canadian real estate market. Important inflation data for June will be released on July 22. Inflation is expected to move up in annual terms by 0.3% compared to deflation (-0.4%) in May. This could be another proof of the recovery in the Canadian economy and have a positive effect on the Canadian dollar. The emerging appreciation of oil, Canada’s main export base, may be an additional good factor.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý: Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.