fbDự báo giá USDSGD | At the end of 2020, Singapore's GDP decreased by 6% | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường USDSGD : 2021-01-20

Lời khuyên USD/SGD:

Mua
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 1,333

Buy Stop

Dưới 1,313

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1708
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Mua
MACD Mua
MA(200) Trung lập
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Mua
Bollinger Bands Trung lập

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe, USDSGD: D1 broke through the downtrend resistance line. A number of technical analysis indicators formed signals for further growth. We do not rule out a bullish move if USDSGD rises above the last maximum and the last high fractal: 1.333. This level can be used as an entry point. We can place a stop loss below the minimum since April 2018, the last lower fractal, the lower Bollinger band and the Parabolic signal: 1.313. After opening a pending order, we move the stop loss to the next fractal low following the Bollinger and Parabolic signals. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. After the transaction, the most risk-averse traders can switch to the four-hour chart and set a stop loss, moving it in the direction of the bias. If the price meets the stop loss (1.313) without activating the order (1.333), it is recommended to delete the order: the market sustained internal changes that have not been taken into account.

Phân tích vĩ mô

Singapore's export growth may have been driven by a weak base effect. Will the USDSGD quotes move up?

The upward move signifies the weakening of the Singapore dollar against the greenback. In December 2020, Singapore's Non-Oil Exports rose by +6.8% yoy after falling by -5% in November and -3.1% in October. According to Moody’s agency, part of the December growth was due to a low base amid trade wars and a downturn in electronics sales. Recall that at the end of 2020, Singapore's GDP decreased by 6% (according to Moody’s). The decrease in the current account was 20%. The government debt rose to 130% of GDP. December inflation data, which will be released on 25 January, may affect the dynamics of the Singapore dollar. The projected deflation is -0.2 yoy. The Monetary Authority of Singapore (Central Bank of Singapore) rate is 0.06%.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.