fbLúa mì Phân tích kỹ thuật | Lúa mì Giao dịch: 2017-01-27 | IFCM Việt Nam
VI

Lúa mì Phân tích kỹ thuật - Lúa mì Giao dịch: 2017-01-27

Giá lúa mì có thể giảm vì sản lượng thu hoạch dự kiến tích cực

Thu hoạch lúa mì trên thế giới dự báo đạt mức cao trong vụ 2017-2018 nhờ các điều kiện thời tiết thuận lợi. Liệu giá lúa mì có tiếp tục giảm continue falling?

Theo Hội đồng ngũ cốc quốc tế IGC, sản xuất lùa mì trong vụ tới sẽ giảm nhẹ. IGC ước tính trong vụ thu hoạch 2017-18 sản lượng toàn cầu đạt 735 triệu tấn, chỉ thấp hơn 17 triệu tấn so với mức cao nhất trong lịch sử. Sản lượng thu hoạch được dự báo là thay đổi chút ít so với mức này vì sự gia tăng lượng gieo trồng lúa mì tại Ấn Độ bù lại việc giảm mạnh gieo trồng tại Mĩ, với các điều kiện thời tiết thuận lợi tại bắc bán cầu, nơi sản xuất lúa mì chủ yếu trên thế giới. Dữ trữ lúa mì cũng được dự báo chỉ giảm nhẹ. Sản lượng và dự trữ lúa mì ở mức cao có thể khiến giá lúa mì giảm.

WHEAT

Trên đồ thị ngày WHEAT: D1 đang giảm sau khi tăng đến đỉnh giá vào giữa tháng 1.

  • Donchian channel đi ngang, cho tín hiệu trung bình.
  • Chỉ thị Parabolic indicator đã hình thành tín hiệu bán.
  • Chỉ thị MACD cho tín hiệu giảm giá.
  • Chỉ thị stochastic oscillator đang giảm và vẫn chưa đạt tới vùng quá mua.

Chúng tôi dự báo đà giảm giá sẽ tiếp tục sau khi giá xuống dưới fractal thấp nhất tại 429.8. Đó có thể dùng làm điểm vào thị trường với lệnh bán. Stop loss có thể đặt trên fractal cao nhất tại 442.3. Sau khi lệnh chờ được mở, có thể dịch chuyển stop loss theo tín hiệu Parabolic. Như vậy ta thay đổi tỉ lệ lời/lỗ theo hướng có lợi. Nếu giá vượt mức stop loss (442.3) mà lệnh chờ (429.8) chưa được kích hoạt, vị trí nên xóa bỏ vì trên thị trường đang có những biến động nội tại mà chưa được tính tới.

Tóm tắt phân tích kĩ thuật

Vị tríSell
Sell stopThấp hơn 429.8
Stop lossCao hơn 442.3

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.