fbLúa mì Phân tích kỹ thuật | Lúa mì Giao dịch: 2021-12-07 | IFCM Việt Nam
VI

Lúa mì Phân tích kỹ thuật - Lúa mì Giao dịch: 2021-12-07

Lúa mì Tổng quan phân tích kỹ thuật

Accelerometer arrow
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 775

Sell Stop

Trên 875

Stop Loss

Dmitry Lukashev
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1825
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Bán
MACD Bán
MA(200) Trung lập
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Bán
Bollinger Bands Trung lập

Lúa mì Phân tích biểu đồ

Lúa mì Phân tích biểu đồ

Lúa mì Phân tích kỹ thuật

On the daily timeframe, WHEAT: D1 approached the uptrend support line. It must be broken down before opening a position. In this case, a "Head and Shoulders" shape may form. A number of technical analysis indicators have formed signals for a decline. We do not exclude a bearish movement if WHEAT falls below the last lower fractal: 775. This level can be used as an entry point. The initial risk limitation is possible above the last fractal upper, 9-year high and Parabolic signal: 875. After opening a pending order, move the stop-loss following the Bollinger and Parabolic signals to the next fractal low. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. The most cautious traders, after making a deal, can go to the four-hour chart and set a stop-loss, moving it in the direction of movement. If the price overcomes the stop level (875) without activating the order (775), it is recommended to delete the order: there are internal changes in the market that were not taken into account.

Phân tích vĩ mô Hàng hóa - Lúa mì

China announced a new record grain harvest. Will the WHEAT quotes continue to decline?

The National Bureau of Statistics of China reported an increase in grain production in 2021 to 683 million tons. This is 2% more than in 2020. Wheat production in China increased by almost 4% to 136.9 million tons. Earlier, the International Grains Council (IGC) published a forecast of an increase in world wheat production in the 2020/2021 agricultural season to 773 million tons, compared to 761 million tons in the 2019/2020 season. At the same time, world stocks of wheat may increase by 2 million tons to 278 million tons. Another negative factor for quotations may be the plans of the Ukrainian government to increase wheat exports to 24.5 million tons in the season in 2020/2021 compared to 16.6 million tons in the previous season.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.