fbVàng so với chỉ số SP500 Phân tích kỹ thuật | Vàng so với chỉ số SP500 Giao dịch: 2021-12-06 | IFCM Việt Nam
VI

Vàng so với chỉ số SP500 Phân tích kỹ thuật - Vàng so với chỉ số SP500 Giao dịch: 2021-12-06

Vàng so với chỉ số SP500 Tổng quan phân tích kỹ thuật

Accelerometer arrow
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 0.401

Buy Stop

Dưới 0.376

Stop Loss

Dmitry Lukashev
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1825
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Mua
MACD Trung lập
MA(200) Trung lập
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Mua
Bollinger Bands Trung lập

Vàng so với chỉ số SP500 Phân tích biểu đồ

Vàng so với chỉ số  SP500 Phân tích biểu đồ

Vàng so với chỉ số SP500 Phân tích kỹ thuật

On the daily timeframe, XAUSnP: D1 approached the downtrend resistance line. It must be broken upward before opening a position. A number of technical analysis indicators have formed signals for further growth. We do not exclude a bullish movement if XAUSnP rises above the last two upper fractals and the upper Bollinger band: 0.401. This level can be used as an entry point. Initial risk limitation is possible below the Parabolic signal, the lower Bollinger band, 16-year low and the last lower fractal: 0.376. After opening a pending order, move the stop-loss following the Bollinger and Parabolic signals to the next fractal low. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. The most cautious traders, after making a deal, can go to the four-hour chart and set a stop-loss, moving it in the direction of movement. If the price overcomes the stop level (0.376) without activating the order (0.401), it is recommended to delete the order: there are internal changes in the market that were not taken into account.

Phân tích vĩ mô Dụng cụ vàng - Vàng so với chỉ số SP500

The new variant of the Omicron coronavirus carries the risks of the next wave of the pandemic. Will the XAUSnP quotes grow?

An upward movement is observed when gold rises in price or is at the same level, and the S&P500 stock index - declines. The demand for precious metals may increase amid the risks of a new wave of Covid-19, and for the same reason, the S&P500 may decline. During the first coronavirus outbreak in 2020, XAUSnP soared to a 6-year high in March and hit 0.705. This is noticeably higher than its current quotes. Now a number of scientists claim that the new Omicron strain is even more infectious and dangerous. An additional negative for the American stock market may be the Fed's plans to quit monetary stimulation of the US economy.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.