fbXAUSnP - Vàng so với chỉ số SP500 | Trade Vàng so với chỉ số SP500 | Giao dịch Vàng | IFCM Việt Nam

XAUSnP - Giao dịch Vàng so với chỉ số SP500

Giáo dịch Vàng so với chỉ số SP500

Loại:Dụng cụ vàng

Ngoại tệ tính giá:SP500

0
LEVERAGE 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

XAUSnP - Vàng so với chỉ số SP500 Điều kiện giao dịch

Bảng thông tin
NetTradeX
MetaTrader4
MetaTrader5

Giao dịch dụng cụ vàng và khám phá cho mình lợi thế cùng IFC Markets

Phần mềm giao dịch tiên tiến
  • Phần mềm giao dịch NetTradeX
  • Phần mềm giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5
Thực hiện lệnh tốt nhất
  • Instant trade execution.
  • Thực hiện lệnh nhanh tróng Spread thấp và cố định
Dụng cụ Syntetic - Công nghệ Portfolio Quoting
Dụng cụ vàng
  • Cùng với dụng cụ kim loại quý, chúng tôi mời giao dịch với vàng, vàng tính giá qua bạc, dầu và index S&P 500.

Thời gian giao dịch XAUSnP

Swipe table
NgàyGiờ máy chủVùng giờ giao dịch địa phương
Thứ 2 02:00 — 22:0002:00 — 22:00
Thứ 302:00 — 22:0002:00 — 22:00
Thứ 402:00 — 22:0002:00 — 22:00
Thứ 502:00 — 22:0002:00 — 22:00
Thứ 602:00 — 22:0002:00 — 22:00

Vàng vs S&P 500

Dụng cụ XAUSnP cho phép xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên sự tương quan giá hàng hóa (vàng) với thị trường chứng khoán. Tỷ giá dụng cụ này phản ánh giá vàng qua số lượng hợp đồng chỉ số S&P 500.