fbDự báo giá &XAUJPY | More news on the creation of a coronavirus vaccine devalued precious metals | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường &XAUJPY : 2020-11-24

Lời khuyên Vàng đối với yên Nhật:

Bán
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 1913

Sell Stop

Trên 2033

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1711
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Mua
MACD Bán
MA(200) Bán
Fractals Bán
Parabolic SAR Bán
Bollinger Bands Trung lập

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe, XAUJPY: D1 breached down the neutral range support line and the 200-day moving average line. A number of technical analysis indicators formed signals for further decline. We do not rule out a bearish movement if XAUJPY falls below the lower Bollinger band and its last low: 1913. This level can be used as an entry point. We can place a stop loss above the last 2 upper fractals, the upper Bollinger line and the Parabolic signal: 2033. After opening a pending order, we move the stop loss following the Bollinger and Parabolic signals to the next fractal maximum. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. After the transaction, the most risk-averse traders can switch to the 4-hour chart and set a stop loss, moving it in the direction of the bias. If the price meets the stop loss (2033) without activating the order (1913), it is recommended to delete the order: some internal changes in the market have not been taken into account.

Phân tích vĩ mô

In this review, we propose to consider the XAUJPY Personal Composite Instrument (PCI). It reflects the price action of gold against the Japanese yen. Will the XAUJPY continue to decline?

The downward movement signifies the decline in gold prices and the strengthening of the Japanese yen. British AstraZeneca reported 90% effectiveness of its coronavirus vaccine. This led to the USD strengthening and devalued precious metals. Some investors believe that mass vaccinations will reduce the number of coronavirus cases. In turn, this can significantly reduce the package of financial aid to the US economy or postpone its allocation to corporations and US citizens. The dynamics of the yen will depend on the speech of Haruhiko Kuroda, the head of the Bank of Japan, on November 24, early morning. The Japanese currency may also be affected by Tokyo’s November inflation data, which will be released on November 27.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.