fbTỷ giá Rúp Nga hôm nay | Tỷ giá 1 RUB JPY | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 RUB JPY

Tỷ Giá Rúp Nga Đồng Yên Nhật

CUR
RUB
JPY
--RUB = - JPY
1 RUB = ------ JPY
1 JPY = ------ RUB

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table