fbTỷ giá Rúp Nga hôm nay | Tỷ giá 1 RUB TRY | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 RUB TRY

Tỷ Giá Rúp Nga Lir Thổ Nhĩ Kỳ

CUR
RUB
TRY
--RUB = -TRY
1RUB = ------TRY
1TRY = ------RUB

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table