fbTỷ giá Rúp Nga hôm nay | Tỷ giá 1 RUB NOK | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 RUB NOK

Tỷ Giá Rúp Nga Krone Na Uy

CUR
RUB
NOK
--RUB = -NOK
1RUB = ------NOK
1NOK = ------RUB

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table