fbDự báo giá #C-COFFEE | Worsening weather can reduce coffee yields | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường #C-COFFEE : 2020-10-28

Lời khuyên Cà phê thế Giới:

Mua
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 110

Buy Stop

Dưới 104,9

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1711
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Mua
MACD Mua
MA(200) Trung lập
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Mua
Bollinger Bands Trung lập

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe, Coffee: D1 breached up the downtrend resistance line. A number of technical analysis indicators formed signals for further growth. We do not rule out a bullish move if Coffee rises above the last maximum: 110. This level can be used as an entry point. We can place a stop loss below the Parabolic signal, the lower Bollinger line and the last lower fractal: 104.9. After opening a pending order, we can move the stop loss to the next fractal low following the Bollinger and Parabolic signals. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. After the transaction, the most risk-averse traders can switch to the 4-hour chart and set a stop loss, moving it in the direction of the bias. If the price meets the stop loss (104.9) without activating the order (110), it is recommended to delete the order: some internal changes in the market have not been taken into account.

Phân tích vĩ mô

A drought in Brazil could lead to lower crop. Will the Coffee quotes grow ?

The Brazilian agency Somar Meteorologia reported that the state of Minas Gerais received only 62% of the historical rainfall for this time of year. This state is Brazil's main Arabica coffee growing region. At the same time, the Vietnamese National Center for Hydro Meteorological Forecasting reported flooding in the Central Highland area and damage to robusta coffee trees due to Typhoon Molave. US Climate Prediction Center forecasts a drought in Brazil in Q4 this year, with the natural phenomenon of La Nina emerging. Earlier, Coffee's quotes fell by almost a third due to the forecast of the Brazilian agency Conab’s forecast of a 38% increase in harvest this year to 47.4 million bags. If this estimate is revised downward due to drought, an upward correction is possible.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.