fbĐậu tương Phân tích kỹ thuật | Đậu tương Giao dịch: 2017-01-06 | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Đậu tương Phân tích kỹ thuật - Đậu tương Giao dịch: 2017-01-06

Dự báo mưa tiếp tục có thể làm tăng giá đậu tương

Những đợt mưa kéo dài từ cuối tháng 12 tại Argentine dẫn tới lụt lội, điều này có thể cản trở nông dân hoàn thành việc gieo trồng mới đậu tương. Việc giảm diện tích gieo trồng sẽ khiến giảm sản lượng thu hoạch, có thể ảnh hưởng đến giá đậu tương. Liệu giá đậu tương có bật trở lại?

Các cơn mưa tại Argentina diễn ra từ cuối tháng 12 đã gây lụt tại Cordoba, miền nam Santa Fe, phía bắc Buenos Aires và Entre Rios. Các nhà phân tích đánh giá hơn 1 triệu hecta trồng đậu tương ở Argentina có thể bị ảnh hưởng nếu nông dân không thể hoàn thành việc gieo trồng đúng thời gian. Trong trường hợp vùng ngập không kịp khô để trồng đậu tương mới, khoảng 3 triệu tấn thu hoạch có thể mất. Điều này sẽ làm tăng giá đậu tương.

Soybean

Trên đồ thị ngày SOYBEAN: D1 đang đi xuống sau khi đạt đỉnh giá vào cuối tháng 10.

  • Kênh Donchian hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
  • Chỉ thị Parabolic cho tín hiệu mua.
  • Chỉ thịMACD cho tín hiệu trung bình.
  • Chỉ thị stochastic oscillator đang cho tín hiệu mua.

Chúng tôi cho rằng giá có thể tăng sau khi vượt fractal phía trên tại mức 1027.40 (cao hơn đường trung bình trượt MA50). Mức này có thể dùng làm điểm vào lệnh. Stoploss có thể đặt dưới tín hiệu Parabolic tại 992.9, mức này được xác nhận bằng kênh Donchian phía dưới. Sau khi lệnh được kích hoạt, ta dịch chuyển stoploss lên fractal thấp nhất kế tiếp, theo tín hiệu Parabolic. Như vậy ta thay đỏi tỉ lệ lời/lỗ theo hướng có lợi. Nếu giá qua mức stoploss (992,9) mà lệnh (1027,40) không được kích hoạt, vị trí nên được xóa đi vì trên thị trường xảy ra những biến động nội tại chưa được tính tới.

Tóm tắt phân tích kĩ thuật

Vị tríMua
Buy stopTrên 1027.40
Stop lossDưới 992.9

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.