fbDự báo giá #C-SUGAR | Expected higher India exports bearish for sugar price | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường #C-SUGAR : 2020-11-26

Lời khuyên Đường:

NEUTRAL
Bán mạnhBánNEUTRALMuaMua mạnh

Dưới 14.3

Sell Stop

Trên 15.27

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1652
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI NEUTRAL
MACD Bán
Donchian Channel Mua
MA(200) Mua
Fractals NEUTRAL
Parabolic SAR Bán

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe #C-SUGAR: Daily is retracing down toward the 200-day moving average MA(200) which has leveled off. We believe the bearish momentum will continue after the price breaches below the lower boundary of Donchian channel at 14.3. This level can be used as an entry point for placing a pending order to sell. The stop loss can be placed above the last fractal high at 15.27. After placing the order, the stop loss is to be moved every day to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level (15.27) without reaching the order (14.3), we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

India is expected to have more sugar for export in 2020/21. Will the sugar price continue falling?

India is the world’s second biggest producer of sugar after Brazil. And over 16 million tons of sugar is likely to be available for export in 2020/21, or 62% more compared with the last season. India will continue a program of providing subsidies to sugar mills to export 6 million tons of sugar in the 2020/21 season to cut surplus stocks at home and support local prices, government sources have confirmed earlier this month. And Indian sugar mills have for the first time in three years agreed to sell 10,000 tons of sugar without the support of government subsidies while the delay in government announcement of the export subsidy has helped drive global sugar prices to the highest levels in nearly nine months. And further delay is likely to compel other mills to sell more sugar for export. Expectations of higher supply are bearish for sugar price.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.